Xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1 Xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cập nhật: Thứ năm, 28/07/2022 15:02. Tại văn bản 4678/VPCP-CN ngày 26/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xem xét …

Dự thảo Thông tư tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào …

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng …

Sửa đổi phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên …

Sửa đổi phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, từ ngày 15/5/2021. Thứ sáu - 09/04/2021 05:17. Vừa qua, Nghị định số 41/2021/NĐ- CP, đã ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, (ngày 17/7/2017) của Chính phủ quy ...

Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền …

Khi nhận được văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chậm nhất là 10 ngày làm việc, Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền ...

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: DN kêu, Bộ nói gì?

Theo phản ánh của Công ty TNHH Mạnh Cường (Khánh Hòa), phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP đang gây khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Công ty đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh cách tính cho phù hợp.

Nghị định 41/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Một số điểm đáng chú ý tại Nghị định 41/2021/NĐ-CP. Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, …

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy đinh mới

Có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, Nghị định số 41/2021/NĐ-CP, ngày 30/3/2021 của Chính phủ đã đưa ra quy định mới về mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017. Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định mới

Chính phủ Nigeria khai thác Algorand Blockchain để thương mại hóa quyền ...

Thông tin về Chính phủ Nigeria khai thác Algorand Blockchain để thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trên toàn cầu Quốc gia này quyết tâm giúp những người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ nghệ thuật của họ thông qua mạng Algorand.

Công ty vàng Franco Nevada: sở hữu tiền bản quyền vàng

Newmont cũng xây dựng danh mục tiền bản quyền của mình bao gồm các khoản đầu tư vào khai thác kim loại quý, và một phần về khai thác dầu và khí đốt tự nhiên. Năm 2007, công ty vàng Franco Nevada lần đâu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO). Công ty vàng Franco Nevada đã tăng ...

Đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước …

1. Giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có thời hạn. Chính phủ ban hành Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.. Trong đó, quy định giá cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai ...

Công văn 2571/TCT-CS 2022 xác định thuế tiền cấp quyền khai …

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp xác định bằng tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp phân bổ cho số năm khai thác. Điều kiện xác định khoản chi được trừ thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp."

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. >> Quy định về phân loại mức độ sự cố tràn dầu >> Sẽ có 13 Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020

Các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên …

Ngày 30 tháng 03 năm 2021,Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

"Gỡ khó" về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một chính sách mới, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời là tiền đề quan trọng cải tạo môi trường và những hệ lụy khác do khai thác khoáng sản gây ra cho địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua ở nhiều địa phương, việc thực hiện tính và thu tiền ...

Nghệ An: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 30 khu vực …

2 UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30 khu vực mỏ, trong đó có 25 khu vực mỏ đất san lấp; 4 khu vực cát, sỏi xây dựng và 1 khu vực đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói. Theo đề ...

Bốn trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Cụ thể, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh khi có một trong 4 trường hợp sau đây (thay vì 6 trường hợp như quy định cũ): Có sự điều chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà dẫn đến sự thay đổi về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác theo quy ...

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy đinh mới

Quốc hội thảo luận về kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) Đề xuất quy định mới về giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Vấn đề đất đai trong đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam Hai hướng tiếp cận Rào Trăng 3, lên ...

Phân biệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền …

Nước là loại tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu nên người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên.

Nghệ An: Phê duyệt tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác …

2 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4126/STNMT-KS ngày 15/7/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 30 khu vực khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất 90 ngày

Theo đó, thời điểm để cá nhân, tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau: - Lần đầu chậm nhất là 90 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa phương và trước khi nhận Giấy phép khai thác; - Từ lần thứ hai vào năm ...

Dự thảo Thông tư tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào …

Dự thảo đưa ra hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cụ thể về vấn đề tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Chi phí xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng ... - LawNet

a) chi phí khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, thông tin để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, gồm: tiền lương, tiền công theo chế độ hiện hành cho lao động trực tiếp (không bao gồm chi phí tiền lương cho cán bộ công chức đã được hưởng tiền lương theo chế độ quy định hiện hành), tiền công tác phí, lưu trú, phương tiện, bồi dưỡng làm thêm …

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

1. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: Có sự điều chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà dẫn đến sự thay đổi về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác hoặc dẫn đến có sự thay đổi về nội dung phê ...

Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác ...

Nghị định này quy định chi tiết về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước liên quan đến xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Tổ chức ...

Hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác ... - Law coviet

08/04/2020. Câu hỏi: Xin hỏi Lawcoviet.vn: Hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được pháp luật quy định như thế nào? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Lawcoviet.vn, Ban tư vấn của Lawcoviet.vn xin trả lời bạn như sau: Tại Điều 11 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày ...

Chi tiết - stnmt.quangnam.gov.vn

Dự thảo văn bản; Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam! ... Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Lĩnh vực: Tài nguyên nước. Trình tự thực hiện: ...

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: DN kêu, Bộ nói gì?

Tính tiền theo trữ lượng, ngăn ngừa động cơ "chiếm mỏ". Khoản 1, Điều 77 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định, "Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản …

Chi phí xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng ... - LawNet

Chi phí xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gồm những khoản nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong quá trình tìm hiểu có một vài nội dung tôi chưa rõ lắm.

Bốn trường hợp xem xét điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên …

Theo đó, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh khi có một trong bốn trường hợp sau đây: có sự điều chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà dẫn đến sự thay đổi về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định của Nghị định này, hoặc dẫn ...

Công văn 2571/TCT-CS 2022 xác định thuế tiền cấp quyền khai thác …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Số: 2571 /TCT-CS. V/v tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022. Kính gửi: Cục Thuế ...